Úlohou novinárov je nazrieť do príbehu človeka páchajúceho terorizmus čo najhlbšie. A potom ho vysvetliť.

December 2022

Rozhovor, na ktorý vás nik nepripraví. Ani na jeho následky.

October 2022

„Je jednoduché rozumieť, prečo zlé veci robia zlí ľudia. Čo však v momente, ak zlé veci robia dobrí ľudia?“